QUINELA GROUP
Fiancal & Join Stock Company

Là một trong bốn đối tác tiềm năng, đồng thời cũng là khách hàng thường nhật của TNCL, tập đoàn Quinela Group kinh doanh trong các lĩnh vực bao gồm: Tài chính, môi giới bất động sản, tư vấn tín dụng cá nhân, và cũng vì thế, xuất phát từ tính chất kinh doanh, Quinela đặt ra yêu cầu về một bộ nhận dạng thương hiệu có tính ghi nhớ cao, đơn giản, ít chi tiết.

Để tối ưu hóa thiết kế, có một giải pháp thật lí tưởng: Sử dụng hai ký tự trong tên tập đoàn làm logo đại diện. TNCL đã khéo léo lồng ghép ký tự Q và G thành một bộ đôi hoàn hảo, mà trong đó, chúng bổ trợ nhau như một - Ý tưởng về mối quan hệ gắn kết bền chặt của Quinela Group và khách hàng. Phía ngoài, là hình ảnh một vòng cung tròn bao bọc lấy 2 ký tự, mang thông điệp về sự bảo vệ tuyệt đối và hoàn hảo cho sự tương tác nói trên.